ఆంటీ కోరికలను నా మొడ్డ తో తీర్చ – Text Storiesఆంటీ కోరికలను నా మొడ్డ తో తీర్చ

హాయ్ ఫ్రెండ్స్ ఎల్లా ఉన్నారు నేను మీ అష్విన్ .ఆ అంటీ కోరికలు నా జీవితం లో అస్సలు మర్చిపొలేను నాతో ఎల్లా సుఖ పడేలా దెంగిచ్చుకున్నమ్ అన్నదే ఈ స్టోరీ.డియర్ అంటీస్ గర్ల్స్ మీకు సుఖం కావాలి అంటే నన్ను మీరు mail లో గాని hangouts లో గానీ కాలవచ్చు మీకు నా నుండి ఎటువంటి సమస్యలు రానివ్వను నా id [email protected].

నాకూ ఓక అంటీ పరిచయం అయింది బెంగుళూర్ లొ ఉన్నప్పుడు, తానా పెరు స్వాతి . తాను చూడనికీ కొంచెం నలుపు గా ఉంటుంది కాని అందంగా ఉంటుంది. చాలా కళ గా ఉంటుంది . తానా ప్యాక్ మత్రం చాలా పెద్దదిగా . తాను చాలా లావుగా గా ఉంటుంది . తానా లావు గురించి వాళ్ల అయన కుడా తానని దెంగడం మానేసాడు . దెంగిచుకొవడం అంటే ఇష్టం లేదు అన్నట్లు అంటున్నాడు అని చెప్ప్ంధి . మొదట్లో ఈ విషయాలు కుడా నాతొ చెప్పుకొలెధు కొంచెం మేమూ ఇద్దరం బాగ దగ్గర అయ్యాక నాకూ ఈ విషయాలు నాతొ చెప్ప్ంధి .నేనూ ఏవో ఆంధ్రా తాను ఏవో బెంగుళూర్ కాని తాను కొంచెం స్పీడ్ గా బెంగుళూర్ బాషా మాట్లాడేది కాని నాకూ అది చాలా బాగ నచ్చింది .

తానా మాట తీరు అంతా విచిత్రంగా గా వుండేది . నేనూ సాధారణ గా దెంగినాను కొంతమంది అమ్మాయిల తో అని తన కి తెలుసు కాని ఎ రోజూ కుడా నాకూ కుడా కావాలి, దెంగిచ్చుకొవాలని అనలేడు కాని వాళ్ల ఆయన దెంగడం లేదు అని మత్రం నాకూ చెపెంధి . మా స్నేహం ఎక్కడా పాడైపోతుంది అని భయపడి నేనూ కుడా తానని ఎప్పుడూ దెంగిచ్చుకుందాం అని అడగలేదు .ఓక రోజూ మత్రం వాళ్ల ఆయన తో పెద్ద గా గొడవా అయింది. అ రోజూ మత్రం నాతొ ఏడుస్తూ ఫోన్ చేసింధి . రోజూ నన్నూ చాలా టార్ చర్ పెడుతున్నాడు కావాలనీ గొడవా పెట్టుకుంటూన్నాడు అని ఏడుస్తూ నాకూ ఫోన్ చేసింధి . నేనూ అప్పటికే ఫామిలీ లొ అవి సాధారణమైనవి అని తనని సర్ది చెప్పేవాడిని . ఈ సారి మత్రం నాకూ కొంచెం నీన్ను కలవాలి అని ఉంది నాకూ కొంచెం మానసికంగా గా సపోర్ట్ ఆవసరం ఇప్పుడూ అని చెప్పెంధి . సరే అని చెప్పాను .తరువాత మేమూ ఇద్దరం ఓక బిచ్ లొ కలిసామ్ . అల ఇద్దరం మాట్లాడుకుంటూ అల తీరంలో దగ్గర నడుస్తూ కొంచెం జనాల లేని వైపు వెళ్ళాం . ఎమ్ అయింది తెలీదుగానీ తాను నన్నూ గట్టిగ కౌగిలించుకుని ఏడవడం మొదలుపెట్టింది . తానా మనసులో ఉన్న బాధా మత్రం నాతొ చంపుకొని ఏడవడం మొదలుపెట్టింది .

READ:  స్వాతి పూకుని దేంగా - Text Stories

నేనూ కుడా ఇంక తానా వీపు ని పెట్టుకొని ఓధారుస్థూ ఏల ఎం చేయాలో అని భయం గా తానా మీదా చేతులు వేశాను . ఇంక ఎదో ఉలిక్కిపడి అలా వేయగానే తనకీ ఏమైందోనని తెలిదు తాను నా వీపు మీదా చేతుల తో గట్టిగా దెంగడం మొదలుపెట్టాను . కాళ్ళు మొత్తంగా మూసివేసి టైట్ గా అలా నే ఉండి పోయింది . హాలో మేడం భానె ఉన్నావ్ ఏవైంది ఎమ్ కాదు లే అన్న సర్దుకుంటూయి అని చేప్ప . దయచేసి అష్విన్ కాసేపు నన్నూ ఇలా ఉండని నీకు ఏమైన సమస్య నా అని అడిగింది. . నీ ఇష్టం నీకు ఎలా మనసు బాగుంది. అని పెస్థె అలా నే ఉండు అని చెప్పాను . అష్విన్ ఎమ్ అనుకోకు అని చెప్పి వెంట నే నా పెదవులు కీ డీప్ గా ముద్దు ఇవ్వడం మొదలుపెట్టింది .

నేనూ అస్సలు తానని దూరం గా నెట్టి కాకుండా నేనూ కుడా అలా నే కొనసాగించడం చెయల్లొ అర్థం కాలేదు కాని నేనూ ఆగలేకపోయాను. ఆదే మూడులొ నేనూ కుడా తానని డీప్ గా ముద్దు చేయడం స్టార్ట్ చేశాను . తానా నాలికను నోట్లో కి తోసి పూర్తిగా నొక్క డామ్ మొదలుపెట్టాను . అల నేనూ నా చేతులని తానా గుద్ధల మీద కి పెట్టి పెట్టి తానా పెద్దా గుద్ద నీ పూర్తిగా పిసకడామ్ మొదలుపెట్టాను . అల చాల సెపు చూస్తూ వున్నాం ఈ లోపు బయట నుండీ ఎవరొ చెపలు పెట్టుకోడానికి వాస్తుంటే వద్దూ ఇప్పుడూ ఎవరొ వస్తున్నారు అని చెప్పా .

తాను వెంట నే నన్నూ వదిలేసిన మొత్తం తానా శారీ నీ sariche skundhi.తరువాత మేమూ ఇంక ఆలస్యం అయింది వెళ్దాం అని అడిగా ఇంక అలా వెళ్తూ ఉంటె నాకూ మాత్రం ఆదే ముద్దు పదె పదె గుర్తు రావడం మొదలు అయింది. నేనూ మాత్రం పిచ్చి మూడ్స్ లొ ఉన్న ఇంక యిలా కాదూ అని తన ని అడిగే సా . నాకూ నీతో దెంగిచుకొవలని ఉంది . నీకు ఇష్టమే నా అని చెప్పా. తను ఏవో అరేయ్ నీకు ముద్దు చెసా కాని నాకూ కుడా దెంగిచుకొవాలి అని ఉంది పిచ్చి పిచ్చి గా అని చెప్పెంధి. ఇంక డైరెక్ట్ గా నేనూ తానని యెక్కెంచు కోని room కీ వెళ్లి పోయాం .ఇంక room తీసుకొని ఇద్దర room లొకి వెళ్ళక అలాగే మళ్ళి ముద్దులు కొనసాగించడం చెశాము .

ఇద్దరం మళ్ళి గట్టిగా కౌగిలించుకుని ఇద్దరం ముద్దులు పెట్టుకుంటూ ఒకరి బట్టలు ఒకరం విప్పుకున్నమ్ . అల తానని సగం న్యూ డ్ లొ చేసినప్పుడు నా మొడ్డ 90° లొ వెళ్ళి పోయింది . ఇంక మిగతావి తీస్తే నా మొడ్డ తన పూకు లోపాల ఎప్పుడు వెడదామా అని ఆశ తో ఎదురు చూస్తూ ఉంది . So తన కి ఓక కొరగా ఓక లాంటి కసి తో look ఇచ్చింధి . తాను మాత్రం చాలా లావు గా నాకూ రెండింతలు size lo ఉంది . తానా body అంతా ఓక colour తానా ముఖం అంతా ఒక కలర్ కానీ తనా వక్షోజాలు రెండింతల సైజు ఉన్నాయి . అవ్వి పిసకడానికి నా చేతులు సరిపోవు నా చేతుల కన్నా చాలా పెద్దగా ఉన్నాయ్ .

READ:  నా స్నేహితుడి భార్య ఇందుతో సెక్స్ అఫైర్ - Text Stories

ఇంకా వాటిని పిసుకుతూ అలానే తానా తొడలు ఏమో డబుల్ సైజ్ నా తొడల సైజుతో పోలిస్తేయ్ అలా ఉన్నాయ్ .ఇంకా వాటిని పిసుకుతూ మిగిలినవి ప్యాంటీలు మరియు బ్రాని తీసి తర్వాత అలా తన పూకు దగ్గరికి వచ్చాను. తానా పూకు ఏమో పెద్ద గుబురుగా చాలా పెద్దగా ఉన్నాయ్ . ఇంకా పూకు దాగ్రా ఏమో పెద్ద అడవి ఉంది. ఇంకా నేను ఆగలేదు నా నాలిక ఆహ్ పూకు జుట్టు లో నుండి తవ్వుకుంటూ అలా పూకు దగ్గరికి వచ్చాను. Ahh పూకు అప్పటికి చాల తడిగా ఉంది . ఎందుకంటె ఆహ్ తాడి వాసన నా ముక్కుకి తగిలింది . అయినా కానీ అహ్హ్ వాసన నన్ను మరింతగా రేచ్చగొటింది . నేను తన పూకుని ఇంకా గట్టిగ నాకడం స్టార్ట్ చేసాను. అలా తానా జిగ్గురూని కూడా నా నోటిలో కలుపుకింటూ అలానే నాకడం చేసాను . నా నాలికను చాలా వేగంగా ఆడించను .

అలా తానా పుస్సీ ని ఫుల్ గా నాకి పడేసాను.తనకి నా నాకడం నాచ్చి నా మోహని మరింత పుస్సి లోపలికి తోసింది అలా తానా చేతులతో నా మోహని లోపలికి తోసింది . నేను ఇంకా ఎం చేయలేక తను పూకుని మొత్తమ్ నాకుతునే ఉన్నా . తరవాత తనని బెడ్ మీదకి తోసి ఇంకా తనని వెనక తిప్పి తన భారీ పెద్ద గుద్ధ ని చూసాను . నాకు ఆంటీస్ బ్యాక్ అంటే ఇష్టం కానీ ఇది మారింత పెద్దగా లావు గా ఉంది .ఇప్పుడు నా కోరిక ఈ పెద్ద గుద్ధ తీరుస్తుంది అని నమ్మలేకపోయాను.

.ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండ తన గుద్ధని మద్యలో విడిచి తానా గుద్ధ ద్వారం ని చూసాను. అది నాచ్చింధి నాకు ఇంకా ఆలస్యం చేయకుండ నా మొడ్డ ని అందులో పెట్టి ఆడించాను . అలా మొత్తం తన గుద్ధని ఒకసారిగా పిల్చుకునే తర్వాత నా నాలిక తీసి మద్యలో నాకడం స్టార్ట్ చేసాను. తను మాత్రం ఆహ్హ్హ్ కమ్మగా ఉంది రా ఐస్ లాగ నువ్వు అలా చేస్తుంటే అని అంది . మీ ఆయనా అపుడైనా ఇలా చేసాడా అని తనని అడిగా . మా ఆయన అసలు రొమాన్స్ నే చేయడు ఇంకా ఇలాంటివి ఎందుకు చేస్తాను అని చెప్పింది .నేను ఇంకా మొత్తం తన గుద్ధని ప్రెస్ చేస్తు మొత్తం గుద్ధతో ఆడుకోవడం స్టార్ట్ చేసాను . తర్వాత నేను తనని అలానే తిప్పి మిషనరీ పొజిషన్ లో గట్టిగా తన పూకు లో నా మోడ్డని పెట్టి దెంగడం మొదలుపెట్టాను .తాను గట్టిగా అరుపులు పెట్టింది రూంలో అంత కానీ నేను ఆపలేదు తనని దెంగాను .అలా తాన సల్లు ని నోట్లో పెట్టుకోకుండా ఉంటాను . మద్యలో ముద్దులు పెట్టుకోని కూడా తనని అలానే లోపల పెట్టి గట్టిగ దెంగతున్నను .తార్వాత 69 పొజిషన్ లో నేను తనవి తను నావి ఇద్దరం నాకుకున్నాం . తను కూడా నా మొహం మీద కూర్చోని నా మొహం మీద ఫుల్ గా రైడ్ చెయ్యడం స్టార్ట్ చేసింది .

READ:  divorced vadina ni Puku kandi poyelaga ela denganu anedi miku vivaranga cheptanu - Text Stories

తాను అవుట్ అయ్యెవరాకు ఫుల్ గా నా మొహని దెంగింది .నేను కూడా అతృతగా తన పూకు రుచిని చూడాలని నా నోరుని తెరిచి ఒక్కసారిగా చూడలేదు. కాసేపు తర్వాత తనకి అవుట్ అయ్యి మొత్తం రసాలని నా నోట్లోకి వదిలేసింది .తర్వాత తనని లోటస్ స్టైల్ లో డాగీ స్టైల్ లో తన జుట్టుని లాగి తాన పూకుని గట్టిగ దెంగాను . చాలా రొమాన్స్ చేసేస్కునం మద్యలో మళ్ళీ దెంగుకున్నాం అలా మేము ఆహ్ రోజంత చేసాం నైట్ అయ్యెవరకు . తర్వాత ఇద్దరం బాత్రూమ్ లో స్నానం చేసి మల్లి బాత్రూమ్ లో కూడా దెంగుకున్నాం . అలా నేను తనతో ఆహ్ రోజు నా లావు చబ్బీ గా ఉన్నా ఆంటీ ని సంతోష పెట్టాను . అధి ఇప్పటికి మార్చిపోలేను తర్వాత నుండి నాకు కూడా చబ్బీ ఆంటీలు అంటే ఇష్టం ఎక్కువ అయ్యింది .

ఎవరైన ఆంటీలు లేదా అమ్మాయిలు బొద్దుగా ఉన్నా పర్లేదు నాకు కూడా రొమాన్స్ (పుస్సీ లికింగ్) లేదా సెక్స్ ఇష్టం ఉంటే నన్ను కాంటాక్ట్ చేయండి. ప్రైవసీ గా ఉంటుంది నేను మీ దగ్గరికి వస్తాను. కాబట్టి ఎవరైన ఆసక్తి ఉంటే తప్పకుండ మెసేజ్ చేయండి . ఇష్టం ఉంటే ప్రతిది దక్కుతుంది ఒకసారైనా మీ కోరికలు నెరవేర్చుకోండి కాబట్టి ఆసక్తి గల వ్యక్తులు నన్ను Google చాట్‌లలో సంప్రదించండి మరియు నాకు మెయిల్ కూడా చేయండి [email protected].