చందాతో మరోసారి – Text Stories
ఆ రోజు రమ్యా ని మధ్యాహ్నం దెంగాను. సాయంత్రం రమ్య, రమ్య చెల్లి, తమ్ముడు వాళ్ళమ్మ గుడికెళ్ళారు. నాకు మధ్యాహ్నం రమ్యా తొ గడిపిన క్షనాలు గుర్తొచ్చి మంచి మూడ్ వచ్చింది. ఏంచెయ్యాలా అని…READ:  అత్త తో నా అనుభవం.... | Aunty Dengudu Kathalu - Text Stories