తప్పెవరిది – Part 11 – telugu sex stores – Text Storiesఆ మరుసటి రోజు ఆదివారం. కస్తూరి వదిన రాకతో ఈ రెండు రోజులు సరదాగా సంతోషంగా గడిచి పోయాయి. శాస్త్రి కూడా ఇంట్లోనే వుండటంతో అసలు మధు గురించి కానీ, తన వల్ల నేను, బాలు ఎదుర్కుంటున్న సమస్య గురించి కానీ అస్సలు ఆలోచించనే
లేదు.
మరో రెండు, మూడు రోజులు గడిచాయి. పిల్లలందరికీ మరో పది రోజుల్లో స్కూల్స్ కి, కాలేజీలకి పది రోజుల పాటు శలవలు రాబోతున్నాయి. కస్తూరి వదిన ఒకే సారి కాలేజి మూసినంత వరకు వుండి బాలుని కూడా తనతో తీసుకుని పోవాలని నిర్ణయించింది. ఆ పది రోజులూ బాలుతో పాటు మేము కూడా వెళ్తామని సందీప్, అర్చన ఇద్దరూ ఒకతే అడగటం మొదలు పెట్టారు.
శాస్త్రి ఏమో “చూద్దాం లేండ్రా” అంటూ సరిపెట్ట సాగారు. “ఇందులో చూసేదానికి ఏముందిరా, ఎలాగూ పిల్లలకు శలవలే కదా, వచ్చి మాతో సరదాగా ఒక పది రోజులు గడిపి వస్తారు” అని వాళ్ళ అక్క అనడంతో తను ఫైనల్ గా గా సరే అన్నారు.
కస్తూరి రాకతో బాలుకి నాకు మద్య నూన్ షోలు పూర్తిగా ఆగి పోయాయి. దానితో విల విల లాడి పోయే వాడు పాపం. మధ్యాన్నం పూట భోజనం చేసేప్పుడు మెల్లిగా టేబుల్ కిందనించి తన కాలుని నా తొడల మధ్యకు పోనిచ్చే వాడు. భోజనాలు అవగానే నాకు సహాయం చేసేందుకు అన్నట్లు డైనింగ్ రూం లోనే వుండి వాడి అమ్మ అలా వెళ్ళగానే నా ఎద మీద
చేతులు వేసి రవిక మీద నించి పిసికే వాడు.
ఒక రోజు అయితే పొర పాటుగా జారినట్లు తన చేతిలోని గరిటని కిందకి వేసి, దాని కోసం వెతుకుతున్న వాడిలా టేబుల్ కింద దూరి తన చేతుల్ని నా చీర కిందుగా పోనిచ్చి నేరుగా నా పప్ప మీద పెట్టాడు. తను చేస్తున్న పనికి ఒక పక్క భయపడుతున్నా మరో పక్క బాగా ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను. “ఏంట్రా ఎంత సేపు గరిట వెతికేది” అన్న వాళ్ళ అమ్మ పిలుపుకు చేతిని చటుక్కున తీసి పైకి లేచాడు.
వాళ్ళ అమ్మ హాల్లో కూర్చుని వున్నప్పుడు నేను గనుక వంటగదిలో వుంటే నేరుగా వచ్చి వెనుకనుంచి వాటేసుకుని నా మీద మీద ముద్దులు కురిపిస్తూ చేతుల్ని నా స్థనాల మీద వేసి రెండిటినీ కసిగా వత్తేవాడు. వాడు చేస్తున్న చేష్టలు కస్తూరి వదిన ఎక్కడ చూస్తుందో అని హడలి చచ్చేదాన్ని. ఇంట్లో శాస్త్రి ఉన్నప్పుడు మటుకు తను బుద్ధి మంతుడిలా ఉండే వాడు.
మరో నాలుగు రోజులు గడిచాయి. కస్తూరి వదిన వచ్చి అప్పటికే ఇంచు మించు వారం దాటుతుంది. బాలు గాడితో నేను గడిపి అప్పటి కి 10 రోజులు అయ్యింది. దానితో శరీరం మెల్లిగా సుఖాల గురించి ఆలోచించటం మొదలు పెట్టింది. ఇంట్లో తన అక్కగారు

వుండటంతో శ్రీవారు కూడా నా మీద చెయ్యి వెయ్యటం లేదు. నాకే ఇలా వుంటే ఇక బాలు
గాడికి ఎలా ఉందో?
ఆ రోజు కూడ ఎప్పటి లానే బాలు మధ్యాన్నం భోజనానికి వచ్చాడు. తను వచ్చే సరికి నేను, కస్తూరి వదినా కూర్చొని టివి లో ఏదో సీరియల్ చూస్తున్నాము. తను రాగానే డైనింగ్ టేబుల్ మీద ప్లేట్స్ అపీ పెదుదామని లేచి వంట గది వైపు నడిచాను.
అలా నడుస్తున్న నాతో “నేను ఈ మిగతా సీరియల్ చూసేసి వస్తాను, మీరిద్దరూ తినడం మొదలు పెట్టండి” అని కస్తూరి వదిన అన్నారు. అది విన్న బాలు గాడు ఒక్క నిమిషం కూడా వ్రుధా చెయ్యకుండా నాతో పాటు వంట గదిలోకి నడిచాడు. అలా వంట గదిలోకి వచ్చామో లేదో వెంటనే నన్ను కౌగిలించుకుని నా ముఖమంతా ముద్దులు పెట్ట సాగాడు. వాడి ఆవేశం చూస్తుంటే నేను ఏమాత్రం సరే నన్నా వంట గదిలోనే అసలు పని కానిచ్చేట్లున్నాడు. నేను కూడా వాడి నోటిలో నా నోటిని పెట్టి ఎంగిలి ముద్దులు పెడుతూ నా చేతిని వాడి తొడల మధ్య వేసి వాడి బుజ్జి గాడిని పాంట్ మీద నుంచే తడమ సాగాను.
“అత్తయ్యా.. ” అన్నాడు.
‘వూ” అన్నాను.
“ఆగలే కుండా వున్నాను అత్తయ్యా..” చిన్నగా గొణి గాడు.
“ఏమి చేద్దాం చెప్పు” అన్నాను.
“ఎలాగైనా మా అమ్మని ఏమార్చు అత్తయ్యా.. ప్లీస్” అన్నాడు వాడు.
“చూద్దాం లే ” అన్నాను.
అప్పటికే తన చేతులు చీర క్రిందనించి నా పొట్ట మీదుగా జరిపి నా రవిక హుక్కులు తీసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నాయి.
“అమ్మో.. ఇప్పుడు కాదు.. మీ అమ్మ ఏ ని మిషమైనా వస్తుంది” అన్నాను.
“ఆగ లేకుండా వున్నాను అత్తయ్యా” మళ్ళీ అన్నాడు.
“తెలుసురా.. నాకు అలాగే ఉంది.. ఏదో ఒకటి చేస్తాను కదా.. నన్ను నమ్ము..” అన్నాను.

READ:  Function Lo Naa Mardal Tho - Text Stories

“ఒక్క సారి వాటిని తాకుతాను అత్తయ్యా.. ప్లీస్” అన్నాడు మళ్ళీ.
“సరే త్వర గా ఏడు వు” అంటూ రవిక కింది నించి రెండు హుక్కులు వూడ తీసాను.
వెంటనే తన చేతిని నున్నగా ఉన్న నా రొమ్ముల మీద వేసి నిమురుతూ మరో చేత్తో పాంట్ మీద నుంచి తన దండాన్ని గట్టిగా అదుముకో సాగాడు. ఇంతలో ఎవరో వస్తున్న అడుగుల చప్పుడు, అంతే చటుక్కున తనను వదిలించుకుని వడివడిగా వెళ్ళి షెల్ఫ్ లోనించి ప్లేట్సు, గ్లాసులు తియ్య సాగాను.
“ఈ రోజుల్లో సీరియల్ కంటే అడ్వర్టైస్ మెంట్లకే ఎక్కువ టైం తీసుకుంటున్నారు అ అంటూ కస్తూరి వదిన వంట గదిలోకి ప్రవేశించింది.
నేను ఒక్క క్షణం లేట్ గా రియాక్ట్ అయ్యి ఉంటే పరిస్తితి ఎంత ఘోరంగా ఉండేదో తలుచుకుంటే గుండె జల్లు మంది.
తన మాటలకు ఏమీ అనకుండా ప్లేట్లు, గ్లాసులు తీసుకెళ్ళి డైనింగ్ టేబుల్ మీద సర్దసాగాను. బాలు కూడ ఏమి మాట్లాడలేదు.
అమ్మాయ్”
అందరం భోజనాలు చెయ్యటం పూర్తి అయ్యాక బాలు గాడు తన ఫ్రెండ్ దగ్గర ఏదో నోట్స్ తీసుకోవాలని, అటునుంచి అటే తను కోచింగ్ కు వెళ్తానని చెప్పి వెళ్ళి పొయాడు.
వాడు వెళ్ళిన 10 ని మిషాలకు వంట గది అంతా సర్దేసి మా పడక గది వైపు వెళ్ళాను. నేను వెళ్ళే సరికి మా పడక గదిలో పడుకుని స్వాతి మాగజైన్ చదువుకుంటున్నారు
కస్తూరి వదిన.
తను మామూలుగా రోజూ మధ్యాన్నం మా బెడ్రూం లోనే కాసేపు కునుకు తీస్తారు. రెండో రూంలో బాలు కూర్చుని ఏదో వోం వర్క్ అవీ చెసుకుంటుంటాడని, వాడికి డిస్టర్బెంస్ లే కుండా ఇక్కడకు వస్తారు.
నేను కూడా వెళ్ళితన పక్కనే పడుకుని ఏదో పుస్తకం పట్టుకుని చదవసాగాను.
“లలితా..!” ఉన్నట్లుండి నన్ను పిలిచారావిడ.
“ఏమిటి వదినా” అన్నాను.
“నేను ఒక విషయం అడుగుతాను. మనస్పూర్తిగా నిజం చెబుతావా?” అన్నారు.

తను ఏమి అడగ బోతుందో నాకు అర్ధం కాలేదు.
“అలాగే అడగండి” అన్నాను.
“మా బాలు గాడి వల్ల నీకు ఎటువంటి ఇబ్బంది కలగడం లేదు కదూ” అన్నారు.
“అయ్యో
అదే మి మాట వదినా, మాకు మా పిల్లలు ఎంతో, బాలు కూడా అంతే” అన్నాను.
“నేను అనేది అది కాదు. వయసులో ఉన్న కుర్రాడు కదా. ఏమన్నా పిచ్చి పిచ్చి వేషాలు వేస్తున్నాడా. నీతో అసభ్యంగా.. ఏమన్నా.. అంటూ” గుటకలు మింగసాగారు.

మీకు ఎందు కొచ్చింది ఆ అనుమానం?.. అటువంటిది ఏమీ లేదు” అన్నాను.
“ముందే అడిగాను. మనస్పూర్తిగా నిజం చెబుతావా అని.. మరి నాకెందుకో నువ్వు నిజం చెప్పటం లేదనిపిస్తుంది” అన్నారు.
తన మాటలకు షాక్ తిన్నాను. “అయ్యో నిజమే చెబుతున్నా.. నన్ను నమ్మండి” అన్నాను.
“మరి నువ్వు నిజమే చెబుతున్నావు అమ్మాయ్. నేనే ఒక విషయం అర్ధం కాక ఈ ప్రశ్న అడి గాను. అదే మిటంటే బాలు రాక ముందు మనిద్దరం టివి చూస్తున్నప్పుడు బాగానే ఉన్న రవిక హుక్కులు, నేను వంట గదిలోకి వచ్చే సరికి ఎందుకు వూడి వున్నాయా అనేదే నాకు అర్ధం కాలేదు. అందుకే అడిగాను. మరోలా అనుకోకు అమ్మాయ్” అన్నారు.
అంటే నేను రెడ్ హండెడ్ గా తనకు దొరికి పోయానని నాకు అర్ధం అయ్యింది. వెంటనే నాకు ఎక్కడ లేని ఏడుపు వచ్చేసింది.. దానితో పాటు ఆవిడ మీద కోపం ముంచుకొచ్చింది.
“అవును, మీ అను మానం నిజమే. ఏదో పని మనిషిని ఉద్దరించాలని మీరు వాడిని తీసుకొచ్చి మా దగ్గర వదిలారు. అది కాస్తా నా నెత్తి మీదకు వచ్చి కూర్చుంది. ఎవరు లేని టైంలో నా బలహీనతని అడ్డం పెట్టుకుని నన్ను లొంగ దీసుకున్నాడు మీ కొడుకు..” అంటూ మొదలు పెట్టి ఏడుస్తూ జరిగిన విషయాలన్నీ తనకు చెప్పాను.
నేను బాలు గాడి రూంలోకి వెంటిలేటర్ గుండా చూసిన విషయం మాత్రం తనతో చెప్పలేదు. కానీ వాడు
పుస్తకాలు తెచ్చి నాకు కనపడేట్లు పెట్టడం.. నేను పడుకుని వుంటే వచ్చి నా మీద
బలవంతంగా పడటం.. పుస్తకాలు చదివి, అందులో బొమ్మలు చూసి రెచ్చిపోయి ఉన్న నేను

READ:  Na bestie ni tour tisukelli lanjani chesa - Text Stories

తనకు మెల్లిగా లొంగి పోవటం, తరువాత బాలు గాడు వచ్చి మధు సంగతి చెప్పడం, నేను రెండు రోజులు పాటు ఎంత మధన పడ్డానో.. లక్కీ గా తన రాకతో ఆ సమస్య ఎలా వాయుదా పడిందో అంతా చెప్పాను.
ఆవిడ ఏమి మాట్లాడకుండా నేను చెప్పేవన్ని ఓపికగా విన్నారు. అంతా విన్న ఆమె నా చేతులు రెండూ పట్టుకొని “లలితా.. తప్పంతా మాదే, నన్ను క్షమించమ్మా.. వెధవ నీ నెత్తి మీదకి తెస్తుందని వూహించలేక పోయాము.. నువ్వేమీ బాధ పడకు నీ సమస్య ఎలాగైనా నేను తీరుస్తాను..” అంటూ నన్ను ఒదార్చారు.
“మీరే చూడండి వదినా, ఎటువంటి పుస్తకాలు తెచ్చినా కళ్ళబడేలా చేసేవాడో” అంటూ నేను బాలు దగ్గర తీసి పెట్టుకుని వున్న విదేశీ బొమ్మల పుస్తకాన్ని షెల్ఫ్ లోని నా చీరల మధ్య నుంచి తీసి తన చేతికి ఇచ్చాను.
తను ఏమి మాట్లాడ కుండా ఆ పుస్తకాన్ని తీసుకుని చూడ సాగారు. నేను ఏడ్చి ఏడ్చి ఉబ్బి పోయున్న ముఖాన్ని కడుక్కునేందుకు బాత్రూంలోకి వెళ్ళాను. బాత్రూంలో ముఖం కడుక్కుని తిరిగి వచ్చే సరికి అక్కడ రూంలో కస్తూరి వదిన కానీ, ఆ పుస్తకం కానీ లేరు. ఏమైందా అని ముందు గదిలోకి వచ్చిన నాకు అప్పుడే స్కూల్ నించి వచ్చిన మా పాప, బాబులతో మాట్లడుతూ కనిపించారు ఆవిడ.
ఇక ఆ రోజు మా ఇద్దరి మధ్య ఆ ప్రసక్తి రాలేదు. మరుసటి రోజు ఎప్పటిలానే శాస్త్రి ఆఫీస్ కు వెళ్ళగానే వెళ్ళి స్నానం చేసి రూంలోకి వచ్చి బట్టలు కట్టుకుని, తల దువ్వుకుని బొట్టు పెట్టుకుంటుండగా మా
గదిలోకి వచ్చారు కస్తూరి వదిన, తన చేతిలో నిన్న నేను ఇచ్చిన పుస్తకం ఉంది.
“ఇదిగో అమ్మాయ్, నీ పుస్తకం. అయినా.. ఈ బొమ్మలు చూసి కూడా వాడు వచ్చి నీ మీద పడేంత వరకూ నిగ్రహంగా ఉన్నావంటే నిన్ను మెచ్చుకోవాల్సిందే” అంటూ పుస్తకాన్ని అక్కడ ఉన్న పరుపు మీద వేసారు.

నేను ఏమి మాట్లాడకుండా బొట్టు పెట్టుకుని వెళ్ళి ఆ పుస్తకాన్ని తీసి బీరువాలో నా చీరల మధ్య దాచేందుకు ఇటు తిరిగాను. తను ఇంకా అక్కడే మంచం మీద కూర్చుని వున్నారు. నేను తన వైపు చూడటం చూసిన ఆవిడ.. “ఏమి పాడు పుస్తకమో కానీ రాత్రంతా కంటి మీద కునుకు లేదు.. చివరకు వేకువ జామున వెళ్ళి వంటగదిలోనించి ఒక పొడగాటి వంకాయను తీసుకుని బాత్రూంలో దూరాననుకో ” అన్నారు.
ఒక్క ని మిషం ఆవిడ ఏమి మాట్లాడుతుందో అర్ధం కాలేదు. “వంకాయా ?” తను చెప్పేది నిజంగానే అర్ధం కాని నేను.

“ఏమిటి, నువ్వెప్పుడూ వంకాయ వాడలేదా?” అంటూ ఆవిడ ఆశ్చర్యంగా నన్ను ప్రశ్నించారు.
నిజంగానే నాకు తను ఏమీ మాట్లాడుతుందో అర్ధం కావటం లేదు. అందుకే ఏమి సమ —ధానం చెప్పకుండా అలానే నిల్చున్నాను.
“ఏది.. ఆ పుస్తకం ఇలా ఇవ్వు చెబుతాను” అంటూ ఆవిడ మంచం మీద నించి లేచి నా చేతిలోని పుస్తకాన్ని లాక్కుని పేజీలు తిరగేసి ఒక పేజీ దగ్గర ఆగి నా వైపు తిరిగి “ఇలా చూడు” అన్నారు.
అందులో ఒక తెల్లని విదేశీ పిల్ల బట్టలన్నీ విప్పుకుని పరుపు మీద కూర్చుని వుంది. తన కాళ్ళు రెండు పంగ జాపుకుని తన కాళ్ళ మధ్యలో మగవాని అంగం షేప్ లొ ఉన్న ఒక వస్తువు ఏదో పెట్టుకొని ఉంది. తన కళ్ళు మాత్రం ఎవరో తనని నిజమైన గూటంతో చేస్తున్నంత తన్మయత్వంతో మూసుకుని వున్నాయి.
“ఆ పిల్లను చూసావు కదా.. ఆ పిల్ల విదేశాల్లొ ఉంది కాబట్టి అటువంటి మెషీను వాడుతుంది. అదే మా లాంటి పల్లెటూర్లలో పొడవాటి వంకాయని వాడుతాం” అన్నారు ఆవిడ.
అప్పటికి కానీ నాకు అర్ధం కాలేదు, వేకువ జామున తాను వంకాయని తీసుకుని బాత్రూంలో దూరానని ఎందుకు చెప్పారో. తన మాటలకు నాకు సిగ్గు ముంచుకొచ్చింది. ఏమి మాట్లాడకుండా ఆ బొమ్మవైపే చూడ సాగాను.
“1
ఇలా రా వచ్చి ఇలా కూర్చో..” అంటూ ఆవిడ మంచం మీద కొంచం పక్కకు జరిగి తన పక్కనే కూర్చో మన్నట్లు చూపించి మరో పేజీ తిప్పి ఈ బొమ్మ చూడూ.. వెధవది ఏ అరటి పండో మింగినట్లు మింగేస్తుంది ముండ” అన్నారు.
అప్పటికే ఆమె పక్కన కూర్చున్న నేను తను చూపుతున్న బొమ్మ వైపు చూసాను. అందులో ఒక పిల్ల పరుపు మీద వెల్లికలా పడుకుని వుంది. తన ముఖం మీద అటో కాలు ఇటో కాలు వేసి నిలబడి ఉన్నాడో కుర్రాడు. వాడి జంభం మొత్తం ఆ పిల్ల నోటిలో ఉంది.

అలా ఆ బొమ్మనే తదేకంగా చూస్తున్న నేను “లలితా” అన్న ఆవిడ పిలుపుకి ఈ లోకం లోకి
వచ్చాను.
“ఏమిటండీ” అన్నాను.
మా శాస్త్రి గాడు కూడా ఇలా నోటిలో పెట్టి.. ” అంటూ ఆపారు ఆమె.

READ:  అక్కా.. అక్కా.. అదిరింది బొక్క - 13 - Text Stories

నేను సమదానం చెప్ప లేదు.
“నిన్నేన మ్మా అడిగేది.. మా శాస్త్రి గాడికి కూడా ఇలా చీకించుకొనే పిచ్చి ఉందా” అన్నారు.
“అవును” అన్నట్లు తల వూపి.. ” మీ తమ్ముడికే కాదు, అబ్బాయికి కూడా..” అంటూ
గొణిగాను.
“అమ్మో.. మా బాలు గాడు కూడా నోటిలో పెట్టేంత ఎదిగాడా?” అన్నారు ఆవిడ.
“మరి అన్నయ్య గారు..” అంటూ నసిగాను నేను.
“ఓహ్, మా ఆయనా.. ఆయన ఒక్క నోరు ఏమిటమ్మా.. నా వంట్లో ఎక్కడ సందు కనపడితే అక్కడ పెట్టాలని చూస్తారు ” అన్నారు.
తను అంత పచ్చిగా, ఒపెన్ గా మాట్లాడుతుండటంతో నాకు కొంచం ధైర్యం వచ్చింది. అందుకే వెంటనే “మరి మీరు ఇప్పుడు కూడా రోజూ చేసుకుంటారా?” అన్నాను.
అప్పటికే ఇంకో పేజీ తిప్పి మరో బొమ్మ చూస్తున్న ఆవిడ నా ప్రశ్నకు నవ్వుతూ “ఆహా, ఒక్కో సారి రోజుకు రెండు సార్లన్నా ఉంటుంది.. మీ అన్నయ్యకు అదే యావ అనుకో”
అన్నారు.
అప్పుడు గానీ నాకు “మా పేరెంట్స్ ఇద్దరికీ అదే యావ అత్తయ్యా” అంటూ బాలు గాడు చెప్పిన విషయం గుర్తుకు రాలేదు.
నేను ఇంకేదో అడిగే లోపల తను ఇంకో పేజీ తిప్పి “ఇలా చూడవే అమ్మాయీ గుంటలు రెండూ ఏమి చేస్తున్నాయో” అంటోూ మరో బొమ్మ నాకు చూపారు.
అందులో ఇద్దరు ఆడ వాళ్ళు పరుపు మీద పడుకుని వున్నరు. ఒక అమ్మయితల కిందులుగా పడుకుని ఉంది.. ఇద్దరూ ఒకరి బుజ్జి దాన్ని మరొకరు నాకుకుంటున్నారు. ఆ బొమ్మ చూడగానే నాకు తొడల మధ్య నరాలు జివ్వు మంటూ మూలిగాయి. ఏమి మాట్లాడకుండా తదేకంగా ఆ బొమ్మ వైపే చూస్తున్నను.
“అమ్మాయీ!” ఆవిడ పిలిచారు.
“ఏమిటి వదినా” అన్నాను.

“నువ్వు ఎప్పుడైనా మరో ఆడ దానితో పడుకున్నావా?” అన్నారు.
“ఛీ.. లేదు” అన్నాను.
“అందులో ఛీ ఎముందీ? ఆ గుంటల్ని చూడు ఎంత బాగ ఎంజాయ్ చేస్తున్నరో” అన్నారు
ఆవిడ.
నేను ఏమి మాట్లాడ లేదు.
“నిన్నే అడిగేది.. ఇందులో ఛీ ఏమిటీ అని?” అని అవిడ మళ్ళీ అన్నారు.
“అయినా, ఇద్ద రూ ఆడ వాళ్ళే అలా చేసుకుంటే అందులో సుఖం ఏమి ఉంటుందే మిటి?” అన్నాను. “అందులో సుఖం ఉందో లేదో నువ్వు చేస్తే కదా తెలిసేది” అని నవ్వారు ఆవిడ.
ఆవిడ ఏమి అంటున్నారో, ఈ పరిస్తితి ఎక్కడకు దారి తీస్తుందో అర్థం కాని నేను ఏమి సమ
ధానం
చెప్పకుండా నవ్వి వూరుకున్నాను.
“పోనీ మనిద్దరం అలా చేసి.. అందులో ఏమి సుఖ ముందో చూద్దామా..?” అన్నారు. తన మాటలకు ఉలిక్కిపడ్డాను.. నాకు తెలియకుండానే నా గుండె జల్లు మంది. .. (ఇంకా వుంది)

862680cookie-checkతప్పెవరిది – Part 11