తప్పెవరిది – Part 8 & 9 – Text Storiesతప్పెవరిది – Part 9

ఆ రోజు మొదలుకుని ప్రతిరోజూ మధ్యాన్నం వొంటి గంట నుంచి మూడు గంటల మధ్యలో మా ఇద్దరి భజన రొటీన్ అయి పోయింది. ఒక్క శని, అది వారాల్లో మాత్రం వాడికి చాన్ స్ దొరికేది కాదు. శనివారం అర్చన కు ఒక పూటే స్కూల్. అందు వల్ల అది కూడ 12 గంటల నుంచి ఇంట్లోనే ఉండేది. ఇక ఆదివారం శాస్త్రి ఎలాగూ ఇంట్లోనే ఉంటారు కనుక వాడికి అసలు చాన్స్ దొరికేది కాదు.
మా ఇద్దరి మద్య తొడ సంబంధం మొదలయిన తరువాత కూడ శాస్త్రి ఉన్నప్పుడు వాడి ప్రవర్తన మామూలుగానే ఉండేది. ఎటువంటి పరిస్తితుల్లో కూడా శాస్త్రికి అను మానం రాకుండా నడుచుకునే వాడు. సోమవారం వస్తే చాలు రెండు రోజుల పస్తుతో అల్లాడి పోయి ఉంటాడే మో ఆబ గా నన్ను అల్లుకు పోయే వాడు.
నాకే మో, ఉదయం బాలు గాడితో, రాత్రుళ్ళు శ్రీ వారితో కొంచెం ఇబ్బందిగా అనిపించేది. మెల్లిగా శ్రీవారికి వారానికి ఒకటి లేదా రెండు రోజులు మాత్రమే అని రేషన్ పెట్టడం మొదలు పెట్టాను.
“ఎదుగుతున్న పిల్లల్ని ఇంట్లో పెట్టుకుని మరీ రోజూ అంటే కష్టమే” అంటూ గొణిగే సరికి తనూ ఒక్కో సారి ఫోర్స్ చేసే వారు కాదు.
శ్రీ వారితో చెయ్యించుకునేప్పుడు ఎంత సంసార స్త్రీలాగా అణిగి మణిగి ఉంటానో, గాడితో చెయ్యించు కునే ప్పుడు అంత బరితెగించి రెచ్చి పోయే దాన్ని.
బాలూ
అప్పుడప్పుడూ, నా దగ్గర తీసి దాచిన ఆ ఫారిన్ పుస్తకాన్ని ముందు పెట్టుకుని దానిలోని యాంగిల్స్ ట్రై చేసే వాళ్ళకి. బాలు గాడితో ఇంచు మించు ప్రతిరోజూ నా పప్ప
నాకించుకోవడం అలవాటయి పోయింది నాకు.
వాడి అంగాన్ని మటుకూ అప్పుడప్పుడూ నా నోటిలోకి తీసుకునే దానిని. వాడి అంతట వాడుగా దాన్ని చీక మని ఎప్పుడూ అడిగే వాడు కాదు. నేను ఎలా చెబితే అలా నడుచుకునే
వాడు.
వ్రతం చెడ్డా ఫలితం దక్కిందన్నట్లు, ఏదో ఆవేశంలో తప్పు చేసినా, ఆ తప్పు చేయ్యకుండా వుంటే నేను ఎంత సుఖానికి దూర మయ్యి ఉండేదాన్నో, బాలు గాడి పొందులో నాకు అర్ధ మయ్యింది.

ప్రాణానికి ప్రాణంగా ప్రేమించే భర్తా, ముచ్చటైన ఇద్దరు పిల్లలు, కోరుకున్నప్పుడు కోరుకున్న విధంగా నన్ను సంతోష పెట్టే బాలు గాడు.. ఇలా ఎంతో హాయిగా సాగి పోతున్న నా జీవితంలోకి సడెన్ గా ఒక రోజు మరో కొత్త సమస్య తెచ్చి పెట్టాడు బాలు గాడు. ఆ రోజు.
అప్పటికే బాలు కు నాకు తొడ సంబంధం మొదలయ్యి మూడు వారాలపైనే అయ్యింది. ఆ రోజు కాలేజి నుంచి రావడమే డల్ గా వచ్చాడు వాడు. భోజనాలు కాగానే తను లేచి ముందు గదిలోకి నడిచాడు. నేను డైనింగ్ టేబుల్ మీద ఉన్న గిన్నెలన్ని వంట గదిలోకి తీసుకెళ్ళి పెట్టి, డైనింగ్ టేబుల్ శుభ్రం చెయ్య సాగాను.
ప్రతి రోజు ఇలాగే నేను అన్ని శుబ్రం చేసి వచ్చేంత వరకూ తన రూం లో కూర్చుని వోం వర్క్ చేసుకోవడ మో లేదా ఏమన్న చదువు కోవడమో చేస్తుంటాడు వాడు. నేను వంట గదిలోనించి మా పడక గదిలోకి వెళ్ళిన వెంటనే నా వెనకే వచ్చి నన్ను అల్లుకు పోతాడు. ఓక్కో సారి నేనే మా గదిలోకి నడవకుండా నేరుగా వాడి గదిలోకి వెళ్తాను. అటువంటి రోజుల్లో వాడి గదిలోనే లాగించే వాళ్ళమి.
రోజులా ఆ రోజు కూడా వంట గది సర్ది బయటకు వచ్చిన నాకు హాల్లోనే డల్ గా కూర్చుని వున్న బాలు గాడు కనిపించాడు.
వాడిని అలా చూసిన నేను “ఏమిట్రా, వంట్లో బాగాలేదా ఏమిటి? అలా ఉన్నావు?” అంటూ వెళ్ళి వాడి నుదిటి మీద చెయ్యిపెట్టి చూసాను. జ్వరం అయితే ఏమి లేదు.
“నిన్నే అడిగేది, వినిపించడం లేదా?” అని మళ్ళీ రెట్టించి అడిగాను.
దానికి వాడు “నువ్వు కోపగించుకోనంటే ఒక విషయం చెప్పాలి అత్తయ్యా. అను కోకుండా మనిద్దరికి ఒక సమస్య వచ్చి పడింది” అన్నాడు.
వాడి మాటలకు నాలో ఏదో భయం కలగ సాగింది. “కొంపతీసి మా సంబంధం శాస్త్రికి గానీ తెలిసి పోయిందా” అని అలోచిస్తూ “ఏ మయ్యిందో కొంచం త్వరగా చెప్పరా” అంటూ
అరిచాను.
అందుకు వాడు “ప్లీజ్, దయచేసి కోపగిచుకో వద్దు అత్తయ్యా. నేను ఇంతకు ముందే నీకు మా ఫ్రెండ్ మధు గురించి చెప్పాను కదా. ఆ పుస్తకాలూ అవీ నాకు ఇచ్చాడనీ.. వాడి సలహా కారమే నేను నిన్ను లొంగదీసుకున్నాననీ, గుర్తుందా?” అన్నాడు.
ప్రకార
“ఆ.. గుర్తుందిలే, ఇప్పుడు ఏమయ్యింది వాడికి ?” అన్నాను.
“వాడికే మీ కాలేదు. వాడే మనకు ఇప్పుడు సమస్య తెచ్చిపెట్టింది. వాడికి ఎలాగైనా నీతో గడపాలని కోరిక పుట్టిందట. వారం రోజులుగా నన్ను చంపుకు తింటున్నాడు. నేను ఎంత సర్ది చెప్పినా..తను పదే పదే అదే అడుగుతున్నాడు. ఇక ఫైనల్ గా ఈరోజు బ్లాక్ మెయిల్ చెయ్యడం మొదలు పెట్టాడు” అని చెప్పాడు వాడు.
వాడి మాటలు వింటున్న నాకు కాళ్ళు, చేతులూ ఆడడం మానేసాయి. ఎండి పోయిన గొంతును పెగల దీసుకుని “ఏమిటిరా నువ్వు చెప్పేది. ఏమని బ్లాక్ మెయిల్ చేస్తున్నాడు?” అన్నాను.
దానికి వాడు “ఈ శనివారం లోపల నేను నీతో మాట్లాడి వప్పించక పోతే, ఆదివారం రోజు తను వచ్చి మన విషయం మామయ్యకు చెబుతానని బెదిరించడం మొదలు పెట్టాడు అత్తయ్యా. ప్లీయ్ నన్ను కోపగిచుకోవద్దు” అంటూ బిక్కమొహం వేసి, “నేను చెప్పాల్సింది చెప్పాను. ఇక ఇష్టం” అన్నట్లు కూర్చున్నాడు.
వాడి మాటలకు నాకు ఏమి సమాధానం చెప్పాలో అర్ధం కాలేదు. నా పరిస్తితి ముందు గొయ్యి, వెనక నుయ్యి లాగ తయారయ్యింది. ఈ సమస్య నుంచి ఎలా బయట పదో అర్ధం కాని నేను వాడివైపు కోపంగా ఒక చూపు చూసి నేరుగా మా పడక గదిలోకి నడిచాను.
రోజులా వాడు నా వెనుకే రాలేదు. వాడి మీద కోపంతో నేను కూడా వాడిని పిలువలేదు. ఈ రోజు బుధవారం. ఈ సమస్య పరిష్కరించేందుకు ఇక మూడు రోజులే నాకు గడువు. “ఏమి చెయ్యాలి రా భ గ వంతుడా” అనుకుంటూ అలా మంచం పై వాలి పోయాను.
నేను లేచే సరికి బాలూ గాడు కోచింగ్ కు వెళ్ళి పోయాడు. ఆ రోజంతా ఇక మనసంతా అదోలా ఉండింది. ఈ సమస్యను ఎలా పరిష్కరించాలో అర్ధం కాకుండా ఉంది. మరుసటి రొజు బాలు గాడు కాలేజి నించి రాగానే కూర్చుని వాడితో గట్టిగా మాట్లాడి ఈ సమస్యను ఎలాగోలా పరిష్కరిద్దామని నిర్ణయించుకున్నాను.
మరుసటి రోజు మధ్యాన్నం త్వరగా వంట పూర్తిచేసి బాలు గాడి రాకకై ఎదురు చూస్తూ సోఫాలో కూర్చుని టి వి చూస్తున్నాను. ఇంతలో “టింగ్ టింగ్” అంటూ కాలింగ్ బెల్
మోగింది.
బాలు గాడు అయితే నేరుగా తలుపు తీసుకుని లోపలకి వస్తాడు. “ఈ టైం లో ఎవరు వచ్చారా?” అను కుంటూ వెళ్ళి తలుపు తీసిన నాకు ఎదురుగా ఇంచు మించు 18, 19 ఏళ్ళ వయసున్న ఒక కుర్రాడు కనపడ్డాడు.

READ:  Yoga class lo kalisini anty tho dengulata - Text Stories

బాలు గాడి కన్నా రెండు మూడు సంవత్సరాలు పెద్ద వాడిలా ఉన్నాడు. రఫ్ గడ్డం తో, బాగ వత్తుగా పెరిగిన మీసం తో స్కై బ్లూ కలర్ షర్ట్ నల్ల పాంట్ లో టక్ చేసుకుని హండ్సం గా నిలబడి ఉన్న తనని చూసి “ఎవరు కావాలండి” అన్నాను.
“శాస్త్రి గారి
ఇల్లు
ఇదే కదూ” అన్నాడు.
“అవును, మీకు ఎవరు కావాలి?” అని ప్రశ్నించాను.
” మీరు, లలిత గారు కదూ?” అన్నాడు.
“అవును” అంటూ తల వూపి, “ఇంతకూ మీకు ఏమి కావాలి?” అని కళ్ళు ఎగరేసాను.
వెంటనే తను “నా పేరు మధు ఆంటీ. బాలు మీకు నా గురించి చెప్పే ఉంటాడు” అన్నాడు.
తన మాటలకు నా వొళ్ళు ఒక్క సారిగా వణికి పోయింది. వాడు బాలు అంటూ చెబుతున్నది మా బాలు గాడి గురించే అని అర్ధం అయ్యింది. ఇంకాసేపు అక్కడే నిలబడితే వాడు ఏమి మాట్లాడతాడో అన్న భయంతో, వెంటనే “లోపలకి రండి. బాలు ఇంకా రాలేదు. తను వచ్చే టైం అయ్యింది” అంటూ లోపలకు పిలిచాను.
తను వెంటనే ఇంటి లోపలకి వచ్చి, గుమ్మం వద్ద నిలబడి చెప్పులు వదిలి, వెళ్ళి అక్కడ ఉన్న సోఫాలో కూర్చున్నాదు. నేను వణుకుతున్న చేతులతో తలుపు మూసి వెనక్కు తిరిగి తనతో ‘ “మంచి నీళ్ళు ఏమన్నా తీసుకుంటారా?” అన్నాను.
వెంటనే వాడు “నేను మంచి నీళ్ళుతాగడానికి రాలేదు ఆంటీ. బాలు నీకు అంతా చె ప్పాడట కదా. వాడు ఈరోజు ఇంటికి రాడు. మూడు గంటల వరకూ ఈ ఇల్లు మనిద్దరికే ” అన్నాడు.
వాడు చెబుతున్నది కొంచం కొంచం అర్ధం అవుతున్నా, అర్ధం కానట్లే ముఖం పెట్టి “ఏమిటి, మీరు చెబుతుంది. అసలు బాలు ఎక్కడ? వాడు ఇంటికి ఎందుకు రాడు?” అన్నాను.
వెంటనే వాడు “ఈ ముసుగులో గుద్దులాటలు దేనికి ఆంటీ. నేను నిన్ను దెంగటాని కి వచ్చానని నీకు తెలుసు. మర్యాదగా వొప్పుకుని దెబ్బ వేయించుకుంటే సరే, లేదంటే ఇక్కడ నించి నేరుగా అంకుల్ వాళ్ళ ఆఫీసుకు వెళ్ళి నేను చెప్పాల్సింది చెప్పి, చూ పాల్సిన
రుజువులు చూపి ఇంటి కి వెళ్తాను” అంటూ పచ్చిగా అని తను కూర్చున్న సోఫాలోంచి లేచి తలుపు వైపు నడిచాడు.

READ:  Virgin aina friend chellelini dengina - Text Stories

అలా లేచి తలుపు వైపు కదిలిన తనను చూసి, ఇప్పుడు శాస్త్రి వద్దకి వెళ్తున్నాడే మో అని భయపడిన నేను వెంటనే “ఆగు.. నేను చెప్పేది విను. వెళ్ళొద్దు” అంటూ అరిచాను.
అప్పటికే తలుపు వద్దకు చేరిన తను, మూసి ఉన్న తలుపుకు లోపల నుంచి గడియ పెట్టి, నా వైపు తిరిగి “నేను ఎక్కడకూ వెళ్ళలేదు ఆంటీ, నీ జాగ్రత్త కోసమే తలుపు గడియ పెట్టేందుకు వచ్చాను. ఇప్పుడు చెప్పు ఇక్కడే దెంగుకుందామా లేక పడక గదిలోకి పోదామా? నీ ఇష్టం” అంటూ నా వైపు నడిచాడు.
తను చేస్తున్న పనికి, తన స్పీడ్ కి నాకు నోటిలోనించి మాటలు రావడం లేదు. మాట్లాడకుండా శిలలా అలాగే నిలబడి ఉన్న నా దగ్గరకు వచ్చిన వాడు నా వైపు చూసి నవ్వుతూ “ఆంటీ, నీకు పూకు నాకించుకోవటం అంటే చాలా ఇష్ట మంట గా, బాలు చెప్పాడు” అంటూ నిలబడి ఉన్న నా కాళ్ళ దగ్గర వంగి నా చీర, లంగాలని రెంటిని కలిపి పట్టుకుని ఒక్క సారిగా నా నడుము దాక లేపాడు.
నేను తన చర్యకు ప్రతిఘటించాల్సింది పోయి అలానే బిక్కమొహం వేసుకుని నిలుచున్నాను. నా లంగా, చీరలను కలిపి పైకి ఎత్తిన తను నా తొడల మధ్య చూస్తూ “ఉమ్.. ఆంటీ నీ దిమ్మకి రోజూ గుండు కొడతావా ఏంటి ఒక్క ఆతు కూడా లేకుండా ఇంత తళ తళా మెరిసిపోతుంది” అన్నాడు.
తను అలా అన్న తరువాత గానీ నేను ఈ లోకం లోకి రాలేదు. వెంటనే రెండు చేతులతో నా లంగాని, చీరని పట్టుకుని తిరిగి కిందకి లాగాలని ప్రయత్నించాను. కానీ, అప్పటికీ నేను చెయ్య బోతున్న పనిని వూహించిన మధు ఒక చేత్తో నగ్నంగా ఉన్న నా కాళ్ళను చుట్టేసి మరో చెత్తో నా నడుము పట్టుకుని నన్ను పక్కనే ఉన్న సోఫాలోకి తోసాడు.
తను తోసిన తోపుకు పక్కనే ఉన్న సోఫా లోకి వెల్లికలా పడ్డాను నేను. నేను అలా పడిన వెంటనే, నా రెండు కాళ్ళను పట్టుకుని బలవంతంగా విడదీసి, ముందుకు వాలి తన నొటితో నా దిమ్మ మీద దాడి చేసాడు మధు. ఏ క్షణమైతే తన నాలుక నా రెమ్మల మధ్య తాకిందో ఆ క్షణ మే నా ప్రతిఘటన ఆగి పోయింది.
అప్పటివరకు లంగా, చీరలను కిందకి లాగేందుకు పట్టుకుని వున్న నా చేతులు ఆటో మాటిక్ గా వాడి తల మీదకు వెళ్ళి వాడి తలని నా రెమ్మలకేసి అదమ సాగాయి. నాలో ప్రతిఘటన పూర్తిగా ఆగి పోయిందని గమనించిన తను ఇంకా రెచ్చి పోయినా దిమ్మని జుర్రుకో
సాగాడు.

READ:  Kala Ni kasi Ga Denga - Text Stories

రఫ్ గా ఉన్న తన గడ్డం నా తొడల మధ్య గరుకుగా తగిలి అదో సుఖాన్ని ఇస్తుంటే.. వత్తుగా పెరిగున్నతన మీసం నా రెమ్మల మధ్య గిలిగింతలు పెట్టసాగింది. తన తలని మరింతగా నా దిమ్మ కేసి అదుముకుంటూ “ఉమ్.. మ్.. మ ఊఅ” అని మూలిగను. నా
నా మూలుగు విన్నతను చేస్తున్న పని ఆపి తల పైకెత్తి “ఏంటి ఆంటీ నా నాకుడు నచ్చిందా? బాగా క మ్మగా ఉందా?” అంటూ పచ్చిగా అడిగాడు.
తన ప్రశ్నకు సమాధానం ఇవ్వకుండా తన తలని పట్టుకుని గట్టిగా నా తొడల మధ్యకు లాక్కున్నాను. తను వెంటనే నా బిళ్ళ మీద పెద్దగా చప్పుడు వచ్చేలా “ప్స్” అని ముద్దు పెట్టి తన తల పైకెత్తి లేచి నిలబడి నా వంటికి చుట్టుకుని వున్న చీరను లాగి నేల మీదకు
వేసాడు.
మరే రెండు నిమిషాల్లో నా లంగా, రవికలు కూడా వెళ్ళి ఆ చీర మీద కుప్పగా పడ్డాయి. ఇప్పుడు సోఫాలో పూర్తి నగ్నంగా పడుకుని వున్న నా వైపే చూస్తూ “అబ్బ, ఏమి సళ్ళు ఆంటీ, ఇద్దరు పిల్లలు పుట్టినా కానీ షేప్ తగ్గకుండా మైంటైన్ చేసావు” అంటూ వంగొని నా రెండు రొమ్ముల మీద ముద్దులు పెట్టాడు.
నేను ఏమి మాట్లాడ లేదు. మళ్ళీతనే.. “మా వదిన మీకంటే కనీసం పది సంవత్సరాలు అయినా చిన్నదా, తనకు ఇంకా పిల్లలు కూడా లేరు కదా.. అయినా తన సళ్ళు చూడాలి .. గుమ్మడి కాయల్లా ఎంత లావు ఉంటాయో” అన్నాడు.
అప్పటికి కానీ మధుకు తన వదినతో అక్రమ సంబంధం ఉందని బాలు నాకు చెప్పిన విషయం గుర్తుకు రాలేదు.
నీ
నేను ఏమి మాట్లాడక పోయే సరికి తనే మళ్ళీ “నిజంగా ఆంటీ, నేను నిన్ను వూరికే పొగడాలని పొగడడం లేదు. నీ సళ్ళు కానీ, పూకు కానీ చూస్తుంటే నీకు పెళ్ళి అయ్యి ఇద్దరు పిల్లలు ఉన్నారంటే అసలు నమ్మ బుద్ది వెయ్యటం లేదు” అన్నాడు.
అప్పటికే నాలో కొంచం బెట్టు తగ్గి దాని స్తానానే కోరిక రాజుకుంతోంది. దానికి తోడు తను పూకు, దెంగు అంటూ పచ్చి బూతులు మాటలాడటం నాకు కోపం తెప్పించాల్సింది పోయి నాలోని కోరికల్ని ఇంకా ఎక్కువ చేస్తున్నాయి.
అందుకే సిగ్గు వదిలేసి తన ముఖం లోకి చూస్తూ “ఇక పొగిడింది చాలు కానీ, నువ్వూ బట్టలు విప్పుకొ” అన్నాను.

“అమ్మో.. ఆంటీ కి నా మొడ్డ చూడాలని ఆత్రంగా ఉన్నట్లుందే” అంటూ నవ్వుతూ లేచి నిలబడి తన బట్టలు విప్పుకో సాగాడు.
తన మాటలకు నేను ఏమి సమాధానం ఇవ్వకుండా బట్టలు విప్పుకుంటున్న మధు వైపే చూడ సాగాను.
తను టక్ చేసుకున్న షర్ట్ ని లాగేసి, బటన్స్ విప్పి షర్ట్ తీసి నేల మీదకు విసిరి కొట్టాడు. షర్ట్ లోపల బనీన్ కూడ వేసుకుని వున్నాడు. అదీ తీసేసి, తన పాంట్ బెల్ట్ వూడ దీసి, జిప్ కిందకి లాగి పాంట్ తీసి కింద వేసాడు. తన బుజ్జి గాడు అప్పటికే రెచ్చి పోయినట్లున్నాడు, తన అండర్ వేయర్ ప్రాంతంలో ఉబ్బుగా కనపడుతుంది.
నేను అలా చూస్తుండగానే అది కూడా తీసేసి కింద పడవేసి నా వైపు తిరిగాడు.
తన జంభం ఇంచు మించు బాలు గాడి దాని సైజ్ లోనే ఉంది. అప్పటికే బారెడు ఎత్తున సాగి ఠంగున లేచి ఆడుతుంది.
నేను దాని వైపే చూడడం గమనించిన మధు, తన రాడ్ ని చేతితో పట్టుకుని నా వైపుకు నడుస్తూ “ఏమంటావు ఆంటీ నా మొడ్డ సైజ్ నీకు నచ్చిందా?” అన్నాడు.
తను అప్పటికే నాకు దగ్గరగా రావడంతో దాని వైపే పరీక్షగా చూస్తున్న నేను వులిక్కి పడ్డాను.
అంధుకు కారణం….. తన అంగానికి ….
—-
( ఇంకా ఉంది )

862641cookie-checkతప్పెవరిది – Part 8 & 9