మాఇంట్లో అద్దెకు ఉంటున్నా దాని పుకు దెంగాను – Text Storiesఅందరికి నమస్కారం నాపేరు సోమయ్య 65 నేను RTD Empoleeనీ ఎలాగు ఇంట్లో ఉన్నాది ఒకడినే గా అని నేను మా డాబా మీద ఉన్న చిన్న Room కట్టించి కింద ఉన్న మాఇంట్లో ఒక కుటుంబం అద్దెకు తీసుకొని ఉంటున్నారు వాళ్ళ అమ్మ అతను వాళ్ళ ఆవిడ సుహాసిని చ ఒక బాబు 3వ తరగతి చదువుతున్నాడు.25 మా పిల్లలు foreign settle అయ్యారు మా ఆవిడ చనిపోయి 10 సంవత్సరాలు అయ్యింది నేను వంట చేసుకొని తినటం అలవాటు అయిపోయింది.

వాళ్ళకి అప్పులు ఉండటం వల్ల అతను రెండు నెలలు తరువాత దుబాయి వెళ్ళిపోయాడు వాళ్ళ అబ్బాయి చదివించటం కోసం నన్ను Help చెయ్యాలి అని అడిగింది సరే సుహాసిని అని అన్నాను అలాగే ఇక నుంచి వంట చేసుకోవద్దు నేను చేసి తీసుకొని తెస్తాను అని అన్నాది సరే అని తల ఉపాను ఉదయం ఒక గంట సాయంత్రం ఒక గంట వాళ్ళ బాబుకి చదివించ టానికి వెళ్ళేవాడిని నైటిలు వేసుకొని ఉండేది వాళ్ళ అత్త కూడా అక్కడే బాబు దగ్గర కూర్చోని ఉండేది నాకు బాగా అలవాటు అయిపోయారు రోజు Room దగ్గరకి వచ్చి భోజనం ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయెది ఎప్పుడు నైటిలు డ్రెస్లు వేసుకుంటాది శ్రుక్రవారం రోజు తలస్నానం చేసి చిర కట్టుకుంటుంది నేను అడిగాను ఎంటి సుహసిని మీ ఆయన ఇక్కడే ఉండి పని చేసుకోవచ్చుగా కుటుంబం వదలి పని చేయటం ఎందుకు అని అడిగాను తాను ఇల మాకు అప్పులు ఎక్కువ ఉన్నవి అందుకే అంత అప్పు ఎందుకు చేయాలి అని అడిగాను మా బాబుకి ఆరోగ్య సమస్య ఉండేది దానికోసం అప్పు చేసాం అని చెప్పింది అయ్యో అవునా మరి ఇప్పుడు మీ బాబు ఎలా ఉంది తగ్గిపోయిందా అని అడిగాను అ అని అన్నాది మరి మీ అత్త అని అడిగితే చాలా మంచి వ్యక్తి మా అత్త అని చెప్పింది మీ అత్తకి మీ ఆయన ఒకరేనా అని అడిగాను లేదు కూతురు కూడా ఉంది 6 నెలలు ఒకసారి 15 రోజులు అక్కడ ఉంటారు.

అనుకున్నట్టుగానే 6 నెలలు అయిపోయాయి వాళ్ళ అత్త వెళ్ళింది కూతురు ఇంటికి నాకు సుహసిని మీద ఎలాంటి feelings ఉండేవి కాదు తాను కూడా నాతో చాల మర్యాదగా ఉండేది చీర కట్టిన ఎమి కనిపించకుండ పద్దతిగా కట్టుకునేది శుక్రవారం మాత్రమే చీరతో ఉంటుంది నేను చనువుతో అడిగాను మీ ఆయన వెళ్ళి 9 నెలలు అయిందిగా మరి నీకు కోరికాలు ఉండవా అని అడిగితే నా వైపు కొంచేం కోపంగా చూసింది ఏదో ముసలిడిని అలా అడిగాను అని అన్నాను అప్పుడు కోపం తగ్గించుకోని ఎం చేయాలి తప్పదు ఇంకా సమధానం ఇచ్చింది అపుడె వాళ్ళ ఆయన నా ఫోన్ కి కాల్ చేసాడు.

తన ఫోన్ కింద పాడిపోయింది Repair కీ ఇస్తే 3000 అడిగాడు నేను ఇవ్వాలేదు అని వాళ్ళ ఆయనతో చెప్పింది ఫోన్ speaker లో ఉంది వాళ్ళ ఆయన అయ్యో ఒసేయ్ అతనికి ఇబ్బందిగా ఉంటుంది అని అన్నాడు వాళ్ళ ఆయన నేను అన్నాను అయ్యో పరవ లేదు బాబు నీకు నచ్చినపుడు ఫోన్ చెయ్యి పరవాలేదు అని అన్నాను ఇద్దరు ఒకేసారి థ్యాంక్స్ చెప్పారు కొంచెం సేపు పక్కకి వెళ్ళి మాట్లడింది సిగ్గు పడింది మళ్ళి నన్ను చూసి సిగ్గు పడటం అపేసి సరే అని చెప్పి ఫోన్ పెట్టేసింది కొంతసేపు తరువాత వాళ్ళ అత్త కూడా ఫోోన్ చేసింది అయ్య నేను 15 రోజులు కాదు నేల రోజులు ఉంటాను అని చెప్పండి అయ్య అంటూ ఫోన్ పెట్టేసింది నేను ఆ విషయం సుహాసినితో చెప్పాను తను సరే అని తల ఉపింది ఇంకా రోజు సాయంత్రం వాళ్ళ బాబుకి చదువు చెప్పటానికి వెళ్ళాటం వాళ్ళ ఆయన ఫోన్ చెయటం రోజు ఇదె జరిగేది కాని ఒకరోజున వాళ్ళ బాబు School కి వెళ్ళిపోయడు ఆరోజు శుక్రవారం వాళ్ళ ఆయన ఆ రోజు ఉదయాన్నే ఫోన్ చేసాడు.

READ:  స్వాతి పూకుని దేంగా - Text Stories

10 నిమిషల్లో చేస్తాను అని అన్నాడు అప్పుడే ఆన్లైన్లో విడియోలు చూస్తు మొడ్డని కొట్టుకుంటు ఉన్నాను నాకు చిరాకు వేసింది ఎందుకు అంటే ఇంకో నిమిషంలో నా తైలం కారిపోయెది ఇంకెం చేస్తాం అని పోన్ పట్టుకొని కిందకి వెళ్ళి తలుపు తోసి లోపలికి వెళ్ళి చూసాను తాను హల్లో లేదు అని గది దగ్గరికి వెళ్ళి తలుపు తీశాను అపుడె చీర కట్టుకుంటుంది నేను చుస్తు అలా ఉండిపోయా loose Hair తో జాకెట్ లో నుంచి కనిపించే సోల్లు లోతైన బొడ్డుతో కసి కసిగా ఉంది తాను అటు తిరిగి ఎంటి చెప్పండి ఇలా వచ్చారు అని అడిగింది మీ ఆయన ఫోన్ చేసారు అని చెప్పి బయటకు వచ్చేసాను కాసేపు తర్వాత చీర కట్టుకుని బయటకు వచ్చింది నాతో మోహమాటంగా ఫోోన్ తీసుకోని మాట్లాడుతూ ఫోన్ పెట్టేసి ఇచ్చేసింది ఎంటి సుహాసిని ఎమి అయింది అంత మోహమాటం నీకు అని అడిగాను అదెం లేదు అని అన్నాది మరి free గా ఉండు అన్నాను సరే అని నవ్వింది వాళ్ళ బాబుని school పంపించి బట్టలు ఉతికి ఆరబెట్టాలి అని పైకి వచ్చింది తాను పైకి రావటం నేను గమనించలేదు మొడ్డని కోట్టుకుంటున్నాను తాన పేరు తలుచుకుంటూ అ సుహాసిని ఎం ఉన్నావు అని తలుచుకుంటు ఎమి అనకుండా కిందకి వెళ్ళిపోయింది మధ్యహ్నం నాకు భోజనం పట్టుకొని వచ్చింది నేను కింద కూర్చోని అన్నం పెట్టికోబుతుంటే అగండి అగండి నేను వడ్డిస్తాను అని కిందకి ఒంగింది అంతే పైట జారింది.

జాకెట్ లోనుంచి సోల్లు ముచ్చికాలు క్లియర్ గా కనబడుతోంది బొడ్డు దగ్గరగా ఉంది నేను చూస్తు అలా ఉండిపోయా తాను నా వైపు చూసి నవ్వుతూ పైట సర్దుకుంది ఇదెంటి నవ్వుతుంది అనుకున్న తీనండి మళ్ళి ఆడించుకోవాలిగా అని నవ్వుతు అన్నది ఎంటి నాకు అర్థం కాలేదు అని అన్నాను తెలియదా ఎంటో అన్నాది లేదు అన్నాను తలుపు గడియ పెట్టింది చీర పైట తీసి నా ముందు నిల్చోని ముందు అ భోజనం చేస్తార లేదా ఈ భోజనం చేస్తారా అని కసిగా నా లుంగి వైపు చూసి నవ్వుతూ అన్నది అప్పటికే నా మొడ్డ నిగిడి ఉంది.

READ:  మొట్టమొదటి దెబ్బ ప్రియ పూకు అబ్బ - 17 - Text Stories

తాన దగ్గిరికి వెళ్ళి వేగంగా ముద్దులు పెడుతున్నా ‘నేను ఇక్కడే ఉంటాను నెమ్మదిగా అన్నాది నేను నవ్వుతు మొకం మీద ముద్దులు పెడుతూ Liplock ఇచ్చాను తరువాత బోడ్డు దగ్గరికి వెళ్ళి బోడ్డు ముద్దు పెడుతూ బోడ్డు కొరుకుతున్నా ఇస్ ఇస్ ఇస్ హా హా అంటూ మూలిగింది కాసేపు బోడ్డు ని నచ్చినట్టుగా ముద్దులు పెడుతూ ఉన్నాను తాను అఅ అంటుంది పైకి వచ్చి జాకెట్ హుక్స్ విప్పడం మొదలెట్టాను ఒక్కోక్క హుక్ విప్పుతుంటే చాలా Exaciting అవుతున్నాను ఎంటి అంత ఆనంద పడుతున్నారు అని అంటుంది చాల సంవత్సరాలుగా విడయోలు చూస్తు మొడ్డని కొట్టుకుంటు ఉన్నాను అని జాకెట్ హుక్స్ విప్పి సోల్లు ముచ్చికాలు చీకుతు పంటితో కొరుకుతూన్నా తాను అ అని అరిచింది ఏంటి అల అరిచావు అని అన్నాను ఎమి లేదు లె అని అన్నాది కాసెపు సోల్లు పిసుకుతు చికుతు మళ్లి బొడ్డు దగ్గరకి వెళ్లి లోతైన బొడ్డులో మళ్ళి ముద్దులు పెడుతూ ఎమి ఉన్నావే నా లంజ అని అంటు లంగాలో నుండి చెయ్యి పైకి పెట్టి పుకుని చేతితో నిమురుతు అన్నాను అబ్బా ఇస్ ఇస్ ఇస్ హ హ హ హ అని ములుగుతుంది అవును నేను నీ లంజని అని నన్ను ముద్దులతో ముంచెత్తింది మొడ్డని నోట్లో పెట్టుకొని చీకడం మొదలెట్టింది అబ్బ ఎన్ని సంవత్సరాలు అయింది అని అనుకుంటున్న కసిగా తాన వైపుచూస్తూ అన్నాను ఈరోజు నుంచి నా పుకు మీకు సొంతం నన్ను ఇష్టం వచ్చినట్టు పుకు దెంగండి అని అంటు మొడ్డ చీకుతుంది తానని పైకి లేపి లంగా బొందు లాగెసాను కింద జరిపోయింది పుకు క్లీన్ Save చేసి ఉంది అబ్బా ఎంత బాగుంది నీ పుకు అని పుకు నాకటం మొదలుపెట్టాను హుమ్మ్ అంటూ ములుగుతుంది పుకు నాకుతుంటే తైలం కర్చేసింది నేను తాగెసాను అబ్బ ఎంత రుచిగా ఉంది.

అని చెప్పి తాగేసాను కింద బొంత వెసి పడుకో బెట్టి దాని కాళు రెండు ఎత్తి పుకులో మొడ్డ పెట్టి దెంగటం మొదలు పెట్టాను తపక్ తపక్ తపక్‌ అని శబ్దాం వస్తుంటే నేను బాగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఎన్నాళ్లు అయింది ఈ శబ్దం విని అని నేను ఎంజాయ్ చేస్తూ అన్నాను తాను కూడా నా మోగుడు 3 సంవత్సరాలు రాడు అప్పటి వరకు నా పుకుని నచ్చినట్టు రోజు దెంగండి అని ఎంజాయ్ చేస్తూ అన్నాది మరి మీ అత్త అంటే అదెం ఉంది రోజు రాత్రి బాబు అత్త పడుకున్నాక మెల్లిగా వస్తాను అంది నేను ఆనందంలో మునిగి తేలుతూ పుకు దెంగాటం వేగం పెంచను తాను కసిగా చూస్తూ అరుస్తుంది దెంగండి ఇంక దెంగండి అంటూ అరుస్తుంది ఇంత కష్టాలో ఉన్నావ నువ్వు అని అడిగాను అ అని అన్నది మరి నేను సాయం చేస్తాను గా అని అన్నాను ఎలా మీతో చెప్పాగాలను రోజు రాత్రి పుట పుకులో వెలు పెట్టి బ్రవప్రప్తి పొందుతు నాలో నేను ఇంక ఎన్నాల్లో నా పుకుకి ఆకలి తీరెది అనిబాధ పడుతున్నా కాని ఈరోజు ఉదయం మీ మొడ్డ చూసిన తర్వాత ఎలాగైనా మీతో పుకు దెంగించు కోవాలి అని ఇలా మీతో పుకు దెంగించుకుంది అని చెప్పి మళ్ళి నా మొడ్డ చికటం మొదలు పెట్టింది అలా ఆరోజు వాళ్ళ వచ్చేవరకు దాని పుకుని ఇష్టం వచ్చినట్టు దెంగుతునే ఉన్నా తాను లెపి అబ్బ బాబు వచ్చే Time అయింది అని నన్ను పక్కకి నెట్టేసి చిర కట్టుకొని బయటికి వెళ్తున్నాప్పుడు రోజు చీర కట్టుకుని ఉండు అన్నాను సరే అని తల ఉపింది బొడ్డు కిందికి అని అన్నాను నేను రోజు బొడ్డు కిందకె కడతాను కాని నీకు కనిపించేది కాదు అని చెపుతు కిందకి దిగి వెళ్ళిపోయింది సాయంత్రం వాళ్ళ బాబు ని చదివిటం కోసం కిందకి వెళ్ళాను బాబు చదవు చెప్పెటపుడు మధ్యలో వస్తు ఉండేది బాబు ఎలా చదవుతున్నడా అని నేను తాన నడుము గిల్లుతున్న బాబు ఉన్నాడు అని అన్నాది నవుతు రాత్రికి అన్నాది సరే అని చెప్పి బాబూకి చదువు చెప్పేసి పైకి వెళ్ళిపోయా బాబుకి అన్నం పెట్టేసి పడుకోబెట్టి పైకి వచ్చింది.

READ:  UK veluthunna akka ki full ga sukhanni ichannu - Text Stories

ఇంక ఆరోజు రాత్రి అంత దాని దెంగి దెంగి పుకుని నొప్పి వచ్చేల చేస తాను అబ్బా ఎంత గట్టిగా స్ట్రోక్స్ ఇస్తున్నారు మీరు అని కిందకి వెళ్ళిపోయింది బాబు School కి వెళ్ళాక భోజన౦ పటుకొని వచ్చెది అప్పుడు పుకు దెంగెవాడిని అలా రోజు అయ్యేది నేల రోజులు అయింది వాళ్ళ అత్త వచ్చేసింది ఆ రోజు నుంచి మధ్యహ్నం పద్దతిగా డ్రెస్ వెసుకోని రావటం మొదట పెట్టింది ఎంటి ఈరోజు చీర కట్టుకుని రాలేదు అని సోల్లు పిసుకుతూ అన్నాను అత్త వచ్చింది అని అన్నాది నేను నీర్షంగా మొకం పెట్టాను. తాను రాత్రి కి వస్తాను నీకు నచ్చినట్టు బోడ్డు కనిపించేలా వస్తా అని నాకు Lip Lock ఇచ్చి కిందికి వెళ్ళిపోయింది ఇంక వాళ్ళ అత్త ఉన్నంత వరకు రాత్రి పూట అంత దాని పుకు దెంగటం వాళ్ళ అత్త కూతురు వెళ్ళాగానే 15 రోజులు ఉదయం రాత్రి పూట పుకు దెంగెవాడిని వాళ్ళ ఆయన వచ్చినంత వరకు నా మొడ్డ కి సుఖం ఉన్నాది వాళ్ళ ఆయన వచ్చినంత వరకు దాని పుకు దెంగుతునె వాళ్ళ ఆయన వచ్చిన తరువాత అప్పులు తిర్చేసి కొత్త ఇల్లు కోనుకొని వెళ్ళిపోయారు అలా మా ఇంట్లో అద్దెకు ఉంటున్న దాని పుకు దెంగాను