శైలజా! శైలజా! శైలజా! శైలజా! కావాలా నీకు పూకు పూజ – 3 | Telugu Kama Kathalu – Text Stories🔥 Telugu Kama Kathalu (209) : నేను వెళ్ళగానే కాంగా అయిపోయాడు. నాకు చిలిపి ఊహ వచ్చింది వెళ్ళి రమేష్ చేతి నుండి పాపని తీసుకొనే నెపంతో తన చేతులు తాకాలనుకున్నా కాని ఊహించాడో ఏమో ముందుగానే పాపని కిందకు దించేసాడు. పోరా అనుకుంటో ఆ పాపని ఎత్తుకున్నా. అది నన్ను చూసి అక్కా అక్కా అంటుంది. వెంటనే రమేష్ ని చూసి అక్క కాద మ్మా, అత్త అనాలి అన్నాను. అది అయో మయం గా చూసి అత్త అత్త అంటుంటే రమేష్ ఫేస్లో ఆశ్చర్యం చూసి నవ్వు కుంటా వచ్చేసాను.

శైలజా! శైలజా! శైలజా! శైలజా! కావాలా నీకు పూకు పూజ – 2 | Telugu Kama Kathalu

Breakfast దగ్గర వచ్చి నా ఎదురు గా తనే కూర్చున్నాడు. నేను ఏమి చూడ కుండా తినేసి వెళ్ళిపోయా కంఫ్యూజ్ చేద్దామని. డేడ్ వచ్చి బబ్లీ రమేష్ వచ్చాడు కదా, ఇంట్లో వున్న లూనా తీసుకొని తన దగ్గర నేర్చుకో, నీకు kinetic కొనిస్తాను అన్నారు. డేడ్ ఎప్పుడూ నాకూ ఏది అవసరమో ముందు తనే ఊహించి చేస్తారు. ఎంత మంచి డేడ్ కదా అనుకున్నా. ఇక ఇది 2 వుపయోగాలు. ఒకవైపు రమేష్ తో కూడా ఆడు కోవచ్చు అనుకున్నా. రమేష్ కూడా డేడ్ మాటలు విన్నాడు కనుక వెంటనే లూనా కీస్ తీసి రమేష్ ఎదురుగా వచ్చాను. పైకి కిందకి చూసి ఈ డెస్సులో ఐతే నేను నేర్పించను అన్నాడు. అవును నిజమే మిడ్డీ లో గాలి కి నా డ్రెస్సు ఎగిరి పోతుంది అనుకున్నా. త్వరగా పేంట్ షర్ట్ లొకి మారిపోయా. కాని రమేష్ ఎంత బాగా నాగురించి అలోచించాడు అని తలుచు కొని తనంటే ఒక విధమైన మంచి అభిప్రాయం కలిగింది. 🔥 Telugu Kama Kathalu (209), Telugu Sex Stories.
లూనా పైన తన వెనక కూర్చుని వెళ్తున్నా. మాకు ఊరి బయట 5 km దూరం లొ 20 acres భూమి ఉంది. అక్కడ నేర్పించితే ప్రోబ్లం వుండదని అక్కాడకు వెళ్తున్నాం. వెళ్ళాక నన్ను ముందు కూర్చొని డ్రైవ్ చెయ్య మన్నాడు.
తను వెనక కూర్చున్నాడు. స్టర్ట్ చేసి హేండిల్ అటుటూ ఊపేస్తుంటే, గాబ రాపడి పోయా. వెంటనే తన చేతులు హేండిల్ మీద ఉన్నా నా చేతుల పై వేసి గట్టిగా పట్టుకున్నాడు. ఆ జోరు లో తన పెదవులు నా మెడ మీద ముద్దు పెట్టుకున్నా. నాకు ఒంట్లో యల్లు మంది. ఆ తరువాతా నేనేమి నేర్చుకున్నానో నాకు గుర్తు లేదు కానీ రమేష్ స్పర్శ నాలో ఎదో తెలియని హాయిని కలిగిస్తుండటం తెలుస్తోంది. ఇంకా గట్టిగా పట్టుకోవచ్చుకదా అనిపిస్తుంది. అలాగే నన్ను బైక్ మీద పడుకోబెట్టి తన పెదవులతో నా ఫోతోకి పెట్టినట్లు ముద్దుపెడితే బాగుంటుందనిపించింది.
ఎలాగో అయిందనిపించి ఇంటికి లంచ్ టైంకి చేరిపోయాము. ఈలా ఎండలో వద్దు నీకు ఎండ పడదు సాయంత్రం కాస్త తొందరగా వెల్దాము నీకు ఇంకో 5 రోజుల్లో వచ్చేస్తుంది అని ఎదో చెప్తున్నాడు. కానీ నాకవే మీ వినిపించట్లేదు. భోజనం చేస్తున్నా తన చేతి వేళ్ళను చూస్తు కూర్చున్నాను. ఎందుకో మధ్యలో నా కళ్ళల్లోకి సూటిగా చూసి నట్లనిపించింది. ఇక ఆ రాత్రి, మళ్ళీ తను నా ఫొటోని మొత్తం ముద్దులతో ముంచేయటం చూసి నాకు ఎలాగో అయిపోయింది.
ఎవరితో సరిగా మాట్లాడలేక పోతున్నాను. రమేష్ మీదనే ధ్యస అంతా. రమేష్ అచం తమిళ్ హీరో ప్రశంత్ లా వుంటాడు. అప్పట్లో చామంతి చిత్రం వచ్చింది. ఇక నా హీరో వీడే అని పిస్తుండేది. కాని నేనెంత తెలివి లేని పిల్లనో అసలు లోక గ్నానం కాదు కదా కనీసం శరీర గ్నానం కూడా లేని దాన్నని నాకు మరునాడు జరిగిన సంఘటన తెలిపింది. ఉద్యం కాస్త లేట్ గా నిద్ర లేచాను. 10 అయ్యి పోయింది. ఎందుకో బద్దకంగా వుంది 11 వరకు. మళ్ళీ కిందకు వెళ్ళి నిద్ర పోయాను. అమ్మ లేచి మొహం కడుక్కో ఏమైనా తిని మళ్ళీ కావాలంటే నిద్రపో అంటే సరేలే అని బాత్రూం కు వెళ్ళి డోర్ ఒపెన్ చేసా.
మాకు వరుసగా 4 బాత్రూంస్ వుంటాయి. అన్ని బాత్, లెట్రిన్ కలిపినవే. ఏక్కువ మంది అని అదీ ఇంట్లో వుండ కూడదని అవే ఒక పెద్ద ఇల్లు లా కట్టించారు. మెన్ డోర్ ఎవరైనా తీస్తే తెలుస్తుంది. ఎవరో బాత్రూం కి వస్తున్నారని. అప్పుడు సాధారణంగా అవసరమైతే మా పర్టిక్యులర్ బాత్రూం డోర్ క్లోజ్ చేసుకునే వాళ్ళం.
కనుక అదే విధంగా రమేష్ తన బాత్రూం డోర్ క్లోజ్ చేసుకోలేదు. నేను వెళ్ళి కరెక్ట్ గా అదే డోర్ తీసాను. ఈంకే ముంది తను నగ్నంగా వున్నాడు. కాని అందరి లా కాకుండా తనకి చాలా పొడుగైన, లావు గా వున్నా గంట బలంగా బ్రౌన్ కలర్ లో వుంది (నాకు తెలిసిన మగ పిల్లలకి చిన్న గంట వుంది మరి). సర్సైజ్ తో అలా చూస్తూ నిల్చుండి పోయాను. రమేష్ కి ఏమి చెయ్యాలో తోచక అలా వుండి పోయాడు. 5 నిమిషాల్లో నేనే తేరుకొని పరిగెట్టి వచ్చేసా.
కానీ ఎదో అసహ్వం , వింత, ఏనిటి అలా వుంది. అంత పెద్ద గా వుందేంటి. మా బంటీ గాడికి (చిన్నారి తమ్ముడు) ఇంకా నాకు తెలిసిన మగ పిల్లలె వరికి అలా లేదే అనుకున్నా. భయం వేసింది. ఒవో అదేనా నాకు మొదట రోజు తగిలిన చెరుకు గడ / బేట్ అని అలోచిస్తున్నా. ఎందు కో నచ్చలేదు. కానీ ఒక రకమైన anxiety. అంత పెద్ద గా వుంటే ఎలా పాపం. అది ఎమైనా జబ్బా ? లేక దెబ్బ తగిలి వచ్చిందా? ఇలా ఎంటేంటో అలోచిస్తున్నా.
రమేష్, నేను ఇద్దరం ఒకరికి ఒకరు ఎదురు పడకుండా జాగ్రత్త పడ్డాం. అలా 2 రోజులు అయ్యింది. నా ఫ్రెండ్ అరుణ కి చెప్పాను ఎమైనా అనుకుంటుందేమో అనుకున్నా
కానీ. పాపం, రమేష్ కి అక్కడ దెబ్బ తగిలింది ఎవరితో చెప్పకుండా బధ పాడుతున్నాడేమో అని పెద్ద ఆరిందాలా అరుణ తో చెప్పాను. అరుణ అంతా విన్న్నాకా కింద పడి దొర్లి దొర్లి నవ్వుతోంది. నాకు అయోమయం గా అని పించింది.
అరుణ నన్ను బాగా అల్లరి పెట్టి అప్పుడు నాకు సీక్రెట్ గా ఒక బూక్ తీసి చూపించింది. నాకు కళ్ళు తిరిగి నట్లయింది. చీ…. చీ…. అని మూసేసాను. కానీ బలవంతం గా చూపించింది. ఛి కాదు తెలుసుకో స్టుపిడ్. నాతో అన్నాట్లు రేపు ఇంకె వరితో ఐనా అంటే నవ్వలేక ఏడుస్తారు అని చూపించింది. చిన్నప్పుడు న్నాట్లు ఆడ పిల్లలి శరీరం ఎలా వుండదో అలాగే అబ్బయిల కు కూడా మారుతుంది. నీకు 8వ క్లాస్ లో చెప్పారుగా మర్చిపోయావా అని male, female bodies ఎలా మార్పులు చెందుతాయో వివరించింది. అందులో శృంగారం ఎలా చేసుకోవాలో కూడా వుంది చూస్తావా అంది. వద్దు నాకు తెలుసులే అని వచ్చేసాను.
నా చెయ్యి పట్టుకొని ఆపి ఎంత పెద్దగా వుందే మీ బావది అని అడిగింది?
ఛీ ఎంటే.
ఛీ కాదే, ఎంత పెద్దగా వుంటే ఆడదాన్ని అంత సుఖ పెడతారు అంది. ఆహా….. అనుకుంటూ వచ్చేసాను. కళ్ళ ముందు తన 9 అంగుళాల గంట ఊహిస్తూ, దానితో ఏమి సుఖపెడతారబ్బా అనుకుంటూ. 🔥 Telugu Kama Kathalu (209), Telugu Sex Stories.

READ:  బతికేది బెత్తెడు పూకు కోసమే! కులమేంది! మతమేంది! – 2 | Telugu Srungaram - Text Stories

The post శైలజా! శైలజా! శైలజా! శైలజా! కావాలా నీకు పూకు పూజ – 3 | Telugu Kama Kathalu appeared first on తెలుగు బూతు కథలు.